Header Ads Widget

Đầu tư vào bđs và đầu tư vào bản thân

 Đầu tư vào bản thân

hay đầu tư vào bđs 

hãy xem ---> Nếu không mua nhà và đi thuê thì ...

Tác giả đang phân tích về giá trị của 1 căn nhà bình thường bạn ạ. Nếu theo vd của bạn đó không phải là 1 căn chung cư mà là nhà riêng lẻ. 1 tháng trừ 10tr tiền ngân hàng và 4tr tiền thuê nhà xem như bạn mất 6tr/th, 1 năm sẽ là 72tr, 20 năm sẽ là 1,44 tỷ. Nhưng 20 năm sau gía trị căn nhà sẽ gấp rất nhiều lần giá trị hiện tại.( Giả sử căn nhà năm 2002 giá 1,4 tỷ thì năm 2022 giá ít cũng 14 tỷ bạn ạ). Lúc đó bạn sẽ có 1 gia tài kha khá và trong suốt 20 năm đó nhà vẫn là của bạn.Như vậy tính ra tiết kiệm 6tr/th mà có dc gia tài kha khá thì cũng đáng mà bạn.

Khi an cư sẽ lạc nghiệp

khi có tiền sẽ đầu tư 


Theo dõi 

Các chương trình cùng MD với các thông tin chi tiết để có thể hỗ trợ đầu tư trong vàng - các chiến lược giao dịch dài hạn - các chiến lược scalping trong đầu tư với việc sử dụng bonus và các chiến lược đầu tư an toàn. 

Quý khách hàng mở tk tại MD --> Đây Sau đó tham gia giao dịch trực tiếp hoặc giao dịch theo phòng đầu tư với tỷ lệ scalping 7355 hoặc noloss  

video chiến lược ---> Đây

các chương trình đào tạo - > Đây 

Các bộ trading coin ---> Đây

Các nhóm chiến lược --- > Đây

Sàn Errante

Sàn ModenMarkets