Header Ads Widget

Thong báo tuyển dụng MD Modenmarkets Tuyển dụng team Media

 Chương trình tuyển dụng Team Media Team cùng MD 

Thông báo chương trình tuyển dụng tại MD
1. Thành lập team Media marketing tại MD 
2. Địa chỉ làm việc tại Tòa nhà Landmark 81 TPHCM
3. 20 ứng viên được xét chọn 
4. Chế độ và cơ chế được thỏa thuận và đào tạo trong môi trường media chuyên nghiệp
5. Các ứng viên có thể theo dõi thêm tại web việc làm Vietnamwork

Trân trọng thông báo
MD Team


Admin --- > ZALO