Header Ads Widget

Tín hiệu đầu tư bitcoin hôm nay

BTC sau khi chạm vào 40k5 như dự kiến, quan sát khung thời gian D1 ta thấy tuy là 1 cây nến giảm nhưng đã rút chân ở vùng này thể hiện lực mua đã xuất hiện tại đây.


 Trong ngay hôm nay BTC sẽ hồi về 40k8 -40k9 sau đó khung thời gian H4 xuất hiện tín hiệu đảo chiều ( có thể là 1 pin bar tăng giá) đẩy BTC tăng 41k3 ( xa nhất là 41k7).