Header Ads Widget

Bitcoin hôm nay nào các bạn

 PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG D1:

* Xét về thanh giá D1 đơn lẻ hôm qua thì bản thân nó là một Bullish Key Reversal Bar, tức là một thanh giá đảo chiều chủ chốt, vì nó quét xuống dưới thanh trước và đóng cửa vượt lên trên thanh trước. Đây cũng có thể xem là mô hình Bullish Outside Bar nếu theo PTKT phương Tây, hoặc Bullish Engulfing nếu theo PTKT phương Đông, cụ thể là mô hình nến Nhật. Nhìn chung, nó phản ánh có sức ép tăng giá mạnh trong ngày, và phe mua đã đẩy bật được sự tấn công của phe bán, đồng thời chiến thắng vào cuối ngày. * Thanh giá D1 tăng hôm qua quét bóng dưới xuống bên dưới mô hình Inside Bar và bật ngược trở lên. Như vậy mô hình Inside Bar ở D1 đã được chuyển hóa thành mô hình Fakey - Inside Bar False Breakout - tức là Inside Bar đi kèm với phá vỡ giả theo hướng giảm giá - false breakdown. Xét trong bối cảnh #BTCUSDT chạm vào vùng hỗ trợ ở bên dưới thì mô hình Fakey này có thể là mốc đánh dấu đáy tạm thời cho #BTCUSDT trong lúc này. PHÂN TÍCH BITCOIN #BTCUSDT KHUNG H4: * Biến động lớn đã diễn ra trong ngày hôm qua, đúng như kỳ vọng nêu ra trong bài viết Phân tích Bitcoin ngày 18/04 rồi. * Việc #BTCUSDT tạo phá vỡ đáy trước rồi nhanh chóng bật ngược trở lên, hình thành tín hiệu phá vỡ giả theo hướng giảm - false breakdown - là tín hiệu thể hiện khả năng ngưng xu hướng giảm, xét về mặt PTKT. Vì sức mạnh của vùng mua quanh 38.500 - 39.500, chúng ta sẽ không bán ra quanh vùng này ở ngắn hạn nữa. * Kịch bản trong hôm nay sẽ liên quan đến vùng kháng cự phía trên, quanh mốc giá 41.500 - 42.500. Khả năng (1) là #BTCUSDT suy yếu tại đây và hình thành mô hình giảm giá thì chúng ta sẽ bán xuống; (2) nếu #BTCUSDT bật mạnh và xuyên lên đến trên 43.000 thì chúng ta sẽ đợi các nhịp hồi lại và suy yếu trong quá trình kiểm định lại - retest - để mua vào. Hành động theo kịch bản nào thì chúng ta tùy thuộc vào hành vi giá của thị trường. Chúng ta không đoán định hành vi giá mà chỉ giao dịch thuận theo nó. TỔNG QUAN: * Sự chuyển hóa từ Inside Bar thành Fakey trong hôm qua trên D1 của #BTCUSDT gợi khả năng tạo đáy tạm thời.
* Các kịch bản giao dịch hôm nay đối với #BTCUSDT trong ngắn hạn sẽ tùy thuộc vào phản ứng của giá quanh vùng kháng cự 41.500 - 42.500