Header Ads Widget

Giao dịch Copy trade và tìm kiếm hoa tiêu cùng Errante Team Ông già

MIỄN PHÍ nhận cấp vốn giao dịch

Nhận tới 30.000$
vốn giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu và nhận phí giao dịch trong hệ thống copy trade

Đăng ký link này www.errante.com.vn 


Điều kiện và điều khoản

Làm cách nào để tham gia chương trìnhNạp

100USD

và có 3 giao dịch (thời gian mở tối thiểu cho mỗi giao dịch là 1 phút) có thể tham gia cuộc thi để nhận được số vốn 10.000USD – lựa chọn 1 người thắng cuộc cho hạng mục này.

Đăng ký link này www.errante.com.vn Nạp

300USD

và có 5 giao dịch (thời gian mở tối thiểu cho mỗi giao dịch là 1 phút) có thể tham gia cuộc thi để nhận được số vốn 20.000 đô la – lựa chọn 1 người thắng cuộc cho hạng mục này.

Đăng ký link này www.errante.com.vn 


Nạp

500USD

và có 10 giao dịch (thời gian mở tối thiểu cho mỗi giao dịch là 1 phút) có thể tham gia cuộc thi để nhận được số vốn 30.000 đô la – lựa chọn 1 người thắng cuộc cho hạng mục nàyĐăng ký link này www.errante.com.vn lưu ý Đăng ký link này www.errante.com.vn