Header Ads Widget

Hợp đồng tương lai dầu thô

Xem xét các kết quả sơ bộ từ CME Group đối với thị trường dầu thô tương lai, hợp đồng mở đã tăng gần 6 nghìn hợp đồng sau hai đợt thoái lui hàng ngày liên tiếp vào thứ Tư. Mặt khác, khối lượng giao dịch giảm khoảng 117,2 nghìn hợp đồng sau hai phiên tăng hàng ngày liên tiếp.

WTI: Sự tranh chấp gay gắt xuất hiện tại SMA 200 ngày

Sự phục hồi của giá thùng WTI hôm thứ Tư trong bối cảnh quan tâm mở tăng và khối lượng giảm vừa phải. Điều đó nói rằng, một số hợp nhất có thể xuất hiện trong thời gian rất gần trong khi nhược điểm vẫn bị giới hạn bởi SMA 200 ngày xung quanh vùng lân cận $ 94,00 mỗi thùng.


www.dautuhanghoa.com

www.dautuphaisinh.vn

www.hanghoaphaisinh.com/3333

zalo: 0987732228