Header Ads Widget

Phân tích giá WTI

Dầu thô WTI phải vật lộn để kéo dài đà phục hồi của ngày hôm trước từ mức thấp nhất trong ba tháng trong phiên giao dịch chậm chạp tại châu Á hôm thứ Sáu. Khi làm như vậy, vàng đen giữ mức giảm từ 100-HMA trong khi đưa các vòng lên 99,75 đô la vào thời điểm báo chí.

Với sự rút lui gần đây của RSI khỏi vùng quá mua, đừng quên sự giao nhau của đường MACD với đường tín hiệu, điểm chuẩn năng lượng được kỳ vọng sẽ kéo dài đợt pullback mới nhất.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ ngay lập tức xung quanh 98,70 đô la có thể đóng vai trò là động lực cho việc bán hàng mới của hàng hóa hướng tới mức thấp nhất trong nhiều ngày được đánh dấu gần đây là 93,20 đô la.

Theo đó, mức thấp nhất của tháng 3 là $ 92,35 có thể đóng vai trò là biện pháp bảo vệ cuối cùng của những con bò đực trước khi hướng báo giá lên mức cao nhất của tháng 10 năm 2021 gần $ 85,00.

Mặt khác, sự phục hồi vẫn khó nắm bắt dưới mức 100-HMA xung quanh $ 101,75.
Cũng có khả năng kiểm tra đà tăng của điểm chuẩn năng lượng là đường kháng cự giảm dần một tuần tuổi, gần $ 106,80 vào thời điểm báo chí.


www.dautuhanghoa.com

www.dautuphaisinh.vn

www.hanghoaphaisinh.com/3333

zalo: 0987732228