Header Ads Widget

Tầm nhìn bydzyne tầm nhìn SMA và các câu hỏi ?

 Nay tôi đọc được những suy nghĩ của một dân trade chứng khoán / có đôi lúc ta chợt nghĩ cũng có hình bóng của chúng ta ở đó ... Có thể là một biến chuyển nào đó trong các mô hình đầu tư và quản trị tài chính cá nhân thông qua một cách cố hữu về các câu nói 

1. Hold to die ... tức là nắm giữ dài lâu ( nhiều người chọn sai nhưng nắm giữ dài lâu ) không đúng.

2. Còn giữ là chưa mất tiền / Cái này nhìn thấy giá xuống nhưng âm đến 70% tài khoản và vẫn nói chưa mất tiền vì còn cổ phiếu.

3. Có đôi khi số tiền cắt lỗ còn lại mua ở vùng sâu hơn lại được số cổ phiếu nhiều hơn?


Và cơ bản các môi trường đầu tư khó khăn


Nay chúng ta có một cơ hội
1. Bydzyne là một công ty tăng trưởng lớn với bán tín hiệu Forex 
2. Chọn thị trường Forex an toàn để giao dịch với tín hiệu Forex của Bydzyne 
3. Các cách để xây dựng hệ thống và vận hành SMA 
4. Các môi trường kinh doanh hiệu quả và vốn ít hiệu quả dài lâu


Nghề nào cũng cần phải học và nó có tốn thời gian nghiên cứu 
Việc học và chinh phục quả là mất thời gian 
SMA giúp chúng ta việc đó thông qua các môi trường học hỏi tự động / có các chỉ báo tự động / dài lâu

Theo dõi 
1. Học viện Bydzyne 
2. Hỏi đáp Bydzyne
3. Tầm nhìn Bydzyne
3. Đội nhóm Bydzyne
4. Tín hiệu SMA
5. Các chương trình Forex