Header Ads Widget

Dự báo giá vàng 19/4

Giá vàng (XAU/USD) duy trì ở mức phòng thủ quanh mức 2.005 USD trong bối cảnh trì trệ vào sáng thứ Tư ở châu Á. Khi làm như vậy, những người đầu cơ giá lên của XAU/USD đánh giá lại các chất xúc tác mới nhất đã giúp giá Vàng bắt kịp xu hướng giảm trong hai ngày khi tâm lý thị trường suy giảm do các tín hiệu lẫn lộn và tâm trạng thận trọng trước một sự kiện quan trọng. Mặc dù vậy, đồng đô la Mỹ giảm và lợi tức trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ giảm đã đặt một mức sàn dưới giá hàng hóa.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Giá vàng vẫn ổn định hơn bên trong kênh xu hướng tăng dần trong một tháng, gần đây đã bật ra khỏi Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 thanh.

Ngoài việc hình thành biểu đồ tăng giá, đường chéo tăng giá lờ mờ trên chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ và Phân kỳ (MACD), cũng như đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) dốc lên, được đặt ở mức 14, cũng khiến người mua XAU/USD hy vọng .

Tuy nhiên, nhiều rào cản xung quanh mức 2.030 đô la và dòng trên cùng của kênh nói trên, gần với 2.053 đô la vào thời điểm báo chí, có thể thách thức giá Vàng tăng trước khi hướng những người đầu cơ giá lên tới mức cao nhất hàng năm trước đó là 2.070 đô la.

BUY TẠI: 1996
SL: 1987
TP: 2008-2018

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn