Header Ads Widget

Dự báo giá vàng ngày 5/4

(XAU/USD) chạm mức cao nhất trong 11 tháng, làm tròn tới 2.020 đô la vào đầu ngày thứ Tư, khi các nhà giao dịch vàng thỏi chờ đợi số liệu thống kê quan trọng của Hoa Kỳ để biết hướng đi rõ ràng. Điều đáng chú ý là sự suy yếu rộng rãi của Đô la Mỹ đã cho phép XAU/USD làm mới mức cao nhất trong nhiều ngày của ngày hôm trước.

Giá vàng tăng do USD suy yếu

Giá vàng đã đánh dấu mức tăng hàng ngày lớn nhất trong ba tuần vào ngày hôm trước khi nó tìm cách cổ vũ cho sự suy yếu của Đô la Mỹ, cũng như sự bứt phá kỹ thuật của mức kháng cự chuyển thành hỗ trợ 2.000 đô la.

Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) giảm xuống mức thấp mới kể từ ngày 02 tháng 2 vào cuối ngày thứ Ba, duy trì xu hướng giảm để tạo lại đáy nhiều ngày quanh 101,43, khi dữ liệu yếu hơn của Hoa Kỳ kết hợp với các nguyên tắc cơ bản lạc quan ảnh hưởng đến DXY và thúc đẩy XAU/USD.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

Giá vàng biện minh cho việc phá vỡ ngưỡng kháng cự ngang hai tuần tuổi, hiện hỗ trợ ngay lập tức quanh mức 2.005 đô la, bằng cách tiếp cận mức mở rộng Fibonacci 61,8% (FE) trong các động thái từ ngày 10-21 tháng 3, gần 2.050 đô la.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các tín hiệu tăng giá từ chỉ báo Đường trung bình động Hội tụ và Phân kỳ (MACD) hỗ trợ xu hướng tăng của XAU/USD. Tuy nhiên, đường Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thúc đẩy vùng quá mua và do đó cho thấy không gian hạn chế về phía bắc, từ đó làm nổi bật 2.050 đô la là rào cản chính trong ngắn hạn.

Trong trường hợp giá Vàng tăng vượt quá 2.050 đô la, mức cao nhất hàng năm trước đó khoảng 2.070 đô la có thể thu hút sự chú ý của thị trường.

Ngoài ra, việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ chuyển thành kháng cự 2.005 đô la cần được xác thực từ con số tròn 2.000 đô la để thuyết phục những người bán giá Vàng trong ngày.

Mặc dù vậy, đường SMA 100 và vùng hỗ trợ nằm ngang kéo dài ba tuần, lần lượt là gần $1958 và $1935-33, có thể hạn chế xu hướng giảm ngắn hạn của kim loại quý.

Tóm lại, giá Vàng đã sẵn sàng để tăng thêm nhưng khoảng trống về phía bắc có vẻ hạn chế.

BUY TẠI: 2002
SL: 1990
TP: 2012-2023

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn