Header Ads Widget

Dự báo giá vàng ngày 9/6

Giá vàng (XAU/USD) vẫn đứng ngoài cuộc khi những người đầu cơ giá lên tạm nghỉ sau khi tăng mạnh nhất trong năm tuần vào ngày hôm trước, tiếp tục đạt mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là XAU/USD vẫn chưa vượt qua các rào cản quan trọng trong ngắn hạn, bất chấp đợt tăng giá gần đây nhất, điều này dẫn đến lo ngại của Fed về việc thúc đẩy người mua Vàng.

Giá vàng: Các mức chính cần theo dõi

Theo Chỉ báo hợp lưu kỹ thuật của chúng tôi, Giá vàng tăng cao hơn mức hỗ trợ chính $1960 bao gồm 200-HMA, Fibonacci 38,2% trong dải một ngày và dải giữa của Bollinger khi chơi hàng giờ.

Với điều này, XAU/USD tạo ra sự hội tụ của Fibonacci 38,2% trong một tuần và 23,6% trong một ngày, khoảng $1966 vào thời điểm báo chí.

Điều đáng chú ý là dải giữa của Bollinger trên biểu đồ hàng ngày , khoảng $1,969, cũng đóng vai trò là rào cản tăng giá ngay lập tức đối với giá vàng.

Trong trường hợp XAU/USD vẫn vững chắc hơn qua mức 1.970 đô la, không thể loại trừ khả năng chứng kiến ​​một đợt phục hồi hướng tới ngưỡng cản 1.990 đô la bao gồm Điểm Pivot Point R2 một ngày và mức Fibonacci 38,2% trong một tháng.

Ngược lại, sự phá vỡ rõ ràng của mức hỗ trợ $1960 có thể chứng kiến ​​sự rơi tự do trước khi kiểm tra mức hỗ trợ 100-DMA khoảng $1941. Cần lưu ý rằng mức 5-DMA gần $1955 có thể hoạt động như một tấm séc bổ sung cho những người bán Vàng vượt quá $1960.

BUY TẠI: 1961
SL: 1953
TP: 1968-1972

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com
2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn