Header Ads Widget

Dự báo giá vàng ngày 04/07

Giá vàng đấu tranh để đạt được bất kỳ lực kéo có ý nghĩa nào vào thứ Ba và dao động trong biên độ giao dịch hẹp, quanh mức 1.920 đô la trong suốt phiên giao dịch châu Á. Trong khi đó, XAU/USD dường như đã được chấp nhận trên Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 giờ lần đầu tiên kể từ ngày 16 tháng 6 và có thể tìm cách xây dựng dựa trên sự phục hồi gần đây từ khu vực $1.893 hoặc mức ba và -nửa tháng chạm đáy vào thứ Năm tuần trước.

Triển vọng kỹ thuật giá vàng

Từ góc độ kỹ thuật, mức tăng cao qua đêm quanh khu vực 1.931 đô la dường như đóng vai trò là một rào cản ngay lập tức. Theo sau là Đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày, hiện ở quanh khu vực $1942, nếu bị xóa một cách dứt khoát có thể kích hoạt một đợt phục hồi bù đắp ngắn hạn. Sau đó, giá Vàng có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi về mức rào cản $1,962- $1,964 trên đường đến vùng cung $1,970- $1,972. Một số giao dịch mua tiếp theo sẽ cho phép phe bò lấy lại mốc tâm lý $2.000 và kiểm tra mức kháng cự $2.010-$2.012.

Mặt khác, hỗ trợ ngay lập tức được chốt gần khu vực $1,908- $1,907 trước mốc hình tròn $1,900 và mức thấp nhất trong nhiều tháng, xung quanh khu vực $1,893- $1,892 được chạm vào tuần trước. Một sự phá vỡ thuyết phục bên dưới sẽ khiến giá vàng dễ bị đẩy nhanh quỹ đạo đi xuống và phơi bày Đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 ngày rất quan trọng, hiện ở quanh vùng $1860.

BUY TẠI: 1921
SL: 1913
TP: 1926-1931

1. Chiến lược 1000 lots ---> www.1000lot.com

2. bộ video tiktok ----> Tiktok kênh
3. Các trường phái giao dịch đánh comlot và scalping ---> www.hocforex.vn

4. Khóa học forex ----> www.Forex.edu.vn