Header Ads Widget

GIÁ VÀNG NGÀY 7/6

 ❗️ Nhận định thị trường Ngày 7/6/2024

A) Tin tức

▪️ Hôm nay là ngày đáng chờ đợi nhất trong tuần về mặt thông tin cơ bản.

▪️ 19h30: Chùm tin siêu mạnh tới từ Mỹ và Canada.

👉 Với tin CAD: 

- Số lượng thay đổi việc làm (Dự báo giảm mạnh).

- Tỷ lệ thất nghiệp (Dự báo tăng) 

»» Cả 2 tin CAD đều dự báo xấu. Nhưng hôm nay là ngày có tin NF nên chủ đạo thị trường vẫn sẽ chạy theo hướng của tin NF.

👉 Với tin USD:

- Thu nhập trung bình của người lao động tính theo giờ (Dự báo Tăng)

- Tỷ lệ thất nghiệp (Dự báo giữ nguyên so với kỳ trước).

- Số lượng thay đổi việc làm không tính ngành nông nghiệp (Dự báo tăng) ĐÂY LÀ TIN QUAN TRỌNG NHÂT TRONG CHÙM 5 TIN TỐI NÀY.

B) Phân tích kỹ thuật

- GOLD: Dự kiến biên độ từ phiên Á tới trước 19h 2384 - 2355

▪️ Sell: 2383 

Stop loss: 2388 - Take profit: 2370

▪️ Buy: 2360.77 - 2357.58

Stop loss: 2351 - Take profit: 2380




|http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 1. Tư duy về list hàng topcoin 2. Tư duy về list hàng meme coin 3. Coin rác và cách chọn lọc coin rác 4. Nhìn thế trận vốn hóa 5. Margin và 125x hay 10 x hay 200x của MEXC Chương trình tư duy bất bại từ Forex đến Tradecoin Môi trường hedging Trong mt4 với tradecoin và coin sàn / Các cách kiểm soát tốc độ trong tradecoin Sản phầm dùng kèm với các bài trong youtube cùng kênh tiktok ông già bitcoin Được giải thích Gửi video và giải đáp 247 Trân trọng TAROT TRADECOIN MẶT TRẬN TRADECOIN SẢN PHẨM DUY NHẤT GHÉP TAROT VÀ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI GIẢI THÍCH VŨ TRỤ TRADING CŨNG NHƯ ÁP DỤNG THUẬT TOÁN NHƯ NÓ LÀ TRONG TRADING CÁC MÔI TRƯỜNG BIẾT - NGỘ  TRONG TRADING TAROT ĐƯỢC VÍ NHƯ NHÀ TIÊN TRÌ CỦA BUY SELL XUẤT HIỆN TỪ THẾ KỲ 17 VẪN TỒN TẠI TỚI NAY ... VIỆC GẮN VÀO TRADING NHƯ MỘT MẬT NGỮ MÀ CHÚNG TA NGỘ ĐỂ CÓ THỂ TRADING AN TOÀN CÁC MÔI TRƯỜNG TRADING VÀ HIỆU QUẢ KHI CHƠI VỚI TAROT CŨNG NHƯ VIỆC TRẢI BÀI LÀM CHO NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM VÀ TÂM AN HƠN NHƯ NÓ LÀ THUẬT BIẾT DCA VÀ CÁC THUẬT BUY SELL CÁC DANH SÁCH COIN HIỆU QUẢ TỰ MÌNH XÂY DỰNG LIST COIN