Header Ads Widget

GIÁ VÀNG NGÀY 03/07

 📊 Nhận định thị trường ngày 3/7/2024

Hôm nay có 2 tin tức chính sau đây:

▪️19h15: Tin về thay đổi việc làm phi nông nghiệp. (Dự báo tăng nhẹ).

▪️19h30: Tin về đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (Dự báo tăng nhẹ)

» Các thông tin này ảnh hưởng trực tiếp tới USD nên sẽ có sự ảnh hưởng khá mạnh với toàn thị trường nếu như tin tức đưa ra với những thông số chênh lệch lớn so với dự báo. 

» NĐT hạn chế trade trong giờ ra tin để đảm bảo an toàn.


B) Cập nhật chiến lược

1: GOLD 

▪️Buy: 2323.5 - 2321.86

Stop loss: 2318

Take profit: 2334

▪️Sell: 2338.25 - 2339.77

Stop loss: 2344

Take profit: 2328


|http://www.tarottrading.shop [ Đặc biệt - Bộ Tarot Tradecoin Tarot Bitcoin - Bộ mặt trận bitcoin - Mặt trận tradecoin - Dành cho dân Tradecoin

Tư duy Như nó là và các thuật tradecoin Lọc coin và những thứ về Bitcoin - Các danh sách list hàng meme coin và cách xây dựng một hệ thống giao dịch tradecoin Thuật bất bại trong tradecoin khác biệt 1. Tư duy về list hàng topcoin 2. Tư duy về list hàng meme coin 3. Coin rác và cách chọn lọc coin rác 4. Nhìn thế trận vốn hóa 5. Margin và 125x hay 10 x hay 200x của MEXC Chương trình tư duy bất bại từ Forex đến Tradecoin Môi trường hedging Trong mt4 với tradecoin và coin sàn / Các cách kiểm soát tốc độ trong tradecoin Sản phầm dùng kèm với các bài trong youtube cùng kênh tiktok ông già bitcoin Được giải thích Gửi video và giải đáp 247 Trân trọng TAROT TRADECOIN MẶT TRẬN TRADECOIN SẢN PHẨM DUY NHẤT GHÉP TAROT VÀ BITCOIN TRÊN THẾ GIỚI GIẢI THÍCH VŨ TRỤ TRADING CŨNG NHƯ ÁP DỤNG THUẬT TOÁN NHƯ NÓ LÀ TRONG TRADING CÁC MÔI TRƯỜNG BIẾT - NGỘ  TRONG TRADING TAROT ĐƯỢC VÍ NHƯ NHÀ TIÊN TRÌ CỦA BUY SELL XUẤT HIỆN TỪ THẾ KỲ 17 VẪN TỒN TẠI TỚI NAY ... VIỆC GẮN VÀO TRADING NHƯ MỘT MẬT NGỮ MÀ CHÚNG TA NGỘ ĐỂ CÓ THỂ TRADING AN TOÀN CÁC MÔI TRƯỜNG TRADING VÀ HIỆU QUẢ KHI CHƠI VỚI TAROT CŨNG NHƯ VIỆC TRẢI BÀI LÀM CHO NHÀ ĐẦU TƯ AN TÂM VÀ TÂM AN HƠN NHƯ NÓ LÀ THUẬT BIẾT DCA VÀ CÁC THUẬT BUY SELL CÁC DANH SÁCH COIN HIỆU QUẢ TỰ MÌNH XÂY DỰNG LIST COIN